EST   FIN   ENG   RUS

Meeskond

Hannes Hamburg

Hannes Hamburg

Hannes on alates 1995. aastast nõustanud enam kui sadat era- ja avaliku sektori organisatsiooni ning korraldanud meediakoolitusi ja konverentse. Ta on töötanud konsultandina kommunikatsioonifirmades Kubits & Hamburg ja Corpore ning strateegilise suhtekorralduse lektorina. Lisaks oli Hannes meediamonitooringu ja –analüüsidega tegeleva OÜ Meedia Monitooring (tänaseks ETA Monitooring) kaasasutaja.

Hannes on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnas ajakirjanduse eriala ja omab Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi kultuuriteooria magistrikraadi.

Kontakt
Tel: +372-6 110 105
Mob: +372-50 69 480
hanneshamburg.ee


Kristi Jõesaar

Kristi Jõesaar

Kristi töötab kommunikatsioonivaldkonnas alates 2001. aastast. Aastatel 2001-2004 töötas Kristi suhtekorraldusbüroo KPMS koosseisus, juhtides Euroopa Liiduga liitumist puudutavaid teavitusprojekte. Alates 2004. aastast on ta töötanud rahandusministeeriumi avalike suhete nõunikuna ning aastatel 2007-2011 sama ministeeriumi avalike suhete juhina. Lisaks on Kristi MTÜ Team Europe liikmena ellu viinud mitmeid noortele suunatud teavitusprojekte ning kuulunud riigi kriisikommunikatsioonimeeskonda.

Kristi on lõpetanud Tallinna Ülikooli reklaami ja meedia eriala ning kaitsnud magistrikraadi Tartu Ülikooli ajakirjanduse- ja kommunikatsiooni instituudis.

Kontakt
Tel: +372-6 110 105
Mob: +372-52 76 132
kristi.joesaarhamburg.ee


Jan Jõgis-Laats

Jan Jõgis-Laats

Jani töökogemus kommunikatsioonivaldkonnas ulatub aastasse 1998, mil ta alustas reporterina uudisteagentuuris BNS. Järgneva viie aasta jooksul pidas Jan BNS-is nii sise- kui majandusuudiste reporteri ja seejärel toimetaja ametit. Alates 2007. aasta kevadest töötas Jan Eesti Päevalehes, olles esmalt kuni 2011. aasta maini uudistejuhina vastutav lehe uudistetoimetuse töö eest. Viimase aasta kuni tööleasumiseni Hamburg & Partnerite büroos täitis Jan Eesti Päevalehe tegevtoimetaja ülesandeid, olles viimaseks lüliks peatoimetaja ning toimetusepere vahel.

Jan omandas bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolis politoloogia erialal ning magistrikraadi Põhja-Carolina Ülikoolis (UNC-Chapel Hill) meedia ja massikommunikatsiooni erialal.

Kontakt
Tel: +372-6 110 105
Mob: +372-56 49 63 82
janhamburg.ee


Jekaterina Jõgis-Laats

Jekaterina Jõgis-Laats

Jekaterina on töötanud kommunikatsiooni valdkonnas alates 1999. aastast, sellest esimesed kaks aastat kooli kõrvalt, koosseisuvälise ajakirjanikuna ajalehes Molodjož Estonii. Alates 2002. aastast sai Jekaterinast Molodjož Estonii erikorrespondent ja Tallinna rubriigi toimetaja ning aastatel 2006-2009 juhtis ta majandustoimetust suurimas venekeelses nädalalehes Den za Dnjom. 2008. aastal hakkas ta lisaks tegema Eesti Televisioonis majandussaadet Tegutse! Jekaterina on mitmekordne Ajakirjanike Liidu korraldatud vene pressipreemia laureaat.

Jekaterina on lõpetanud Tallinna Ülikoolis ajakirjanduse ja tõlkimise eriala.

Kontakt
Tel: +372-6 110 105
Mob: +372-56 56 8766
jekaterinahamburg.ee


Kaarel Kook

Kaarel Kook

Kaarel tegeleb büroos nõustamisprojektide assisteerimisega. Varem töötas ta kaks aastat tehnikaajakirjanikuna tehnoloogiaportaalis Geenius ning lõi kaasa väiksemates projektides ajakirjas Mood. Lisaks on ta tegutsenud vabakutselisena, tõlkides pressiteateid tehnoloogiaettevõtte Dell jaoks.

Kaarel on lõpetanud Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala, tema kõrvalerialaks olid riigiteadused ja võrdlev poliitika.

Kontakt
Tel: +372-6 110 105
Mob: +372-52 97 572
kaarel.kookhamburg.ee


Teele Koppel

Teele Koppel

Teele tegeleb büroos nõustamisprojektide assisteerimisega. Varem on ta praktiseerinud Amsterdamis, mittetulundusorganisatsioonis Fairfood International.

Teele on lõpetanud Haagi Ülikoolis Hollandis rahvusvahelise kommunikatsioonijuhtimise eriala.

Kontakt
Tel: +372-6 110 105
Mob: +372-52 71 844
teele.koppelhamburg.ee


Mihkel Lendok

Mihkel Lendok

Mihkel Lendok alustas tööd meedia ja kommunikatsiooni valdkonnas 2006. aastal ja sellest ajast peale on ta saanud kogemusi era- ja avaliku sektori kommunikatsiooni valdkonnast ning nii trüki-, raadio- kui ka televisiooniajakirjandusest. Mihklil on töökogemus kohalikest ajalehtedest, ta on olnud kaasautor kohalikus raadios ja toimetaja mitme telesaate juures. Aastatel 2008-2012 töötas ta Tartu Linnavalitsuse pressiesindajana ning enne Hamburg ja Partnerid meeskonnaga liitumist oli ta viis aastat TV3 uudiste produtsent ja päevatoimetaja.

Mihklil on Tartu Ülikoolist magistrikraadid kommunikatsioonijuhtimises ja ajakirjanduses.

Kontakt
Tel: +372-6 110 105
Mob: +372-55 640 190
mihkel.lendokhamburg.ee


Heidi Ojamaa

Heidi Ojamaa

Heidi Ojamaa alustas meediavaldkonnas tööd 2008. aastal uudisteagentuuri BNS majandusuudiste reporterina. Uudisteagentuuris pidas ta nii reporteri kui toimetaja ametit. Toona töötas ta ka ETA Uudistetalituse analüütikuna. 2012. aastal liitus Heidi Postimehe uudistetoimetusega, kus tegeles peamiselt sisepoliitiliste teemade käsitlemisega. Alates 2013. aastast on ta nõustanud nii regionaalministrit, haridusministrit kui ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministreid.  

Heidi on õppinud Estonian Business Schoolis turundust.

Kontakt
Tel: +372-6 110 105
Mob: +372-55 624 089
heidi.ojamaahamburg.ee


Marko Paloveer

Marko Paloveer

Marko alustas tööd meediavaldkonnas 2004. aastal, proovides kooli kõrvalt reporteriametit nii ERRi, Kanal 2 kui ka Võrumaa Teataja uudistetoimetuste juures. 2006. aastal liitus ta spordireporterina Eesti suurima päevalehega Postimees. Marko on töötanud ka mitmete telesarjade produtsendi ja sisutoimetajana. Enne Hamburgi kollektiiviga liitumist oli ta neli aastat TV3 uudiste peatoimetaja.

Markol on Tartu Ülikooli magistrikraad sotsiaalteadustes ja ajakirjanduses. Ta on lõpetanud rahvusvahelise televisioonikursuse Taani Meedia ja Ajakirjanduse koolis.

Kontakt
Tel: +372-6 110 105
Mob: +372-51 57 311
marko.paloveerhamburg.ee


Annika Vilu

Annika Vilu

Annika töötab kommunikatsioonivaldkonnas alates 2004. aastast, tal on kogemus nii era- kui avalikust sektorist. Aastatel 2004-2010 töötas Annika rahandusministeeriumi avalike suhete osakonnas, kus vastutas nõunikuna muuhulgas välisabi ja maksuteemade kommunikatsiooni eest ning osales erinevate rahvusvaheliste töögruppide tegevuses. Aastatel 2010-2014 töötas Annika Selveri keti avalike suhete juhina vastutades nii strateegilise kommunikatsiooni, meediasuhtluse kui sotsiaalmeedia eest. Lisaks on ta tegelenud sisekommunikatsiooni ja CSR projektidega, organiseerinud erinevaid üritusi ning kuulunud riigi kriisikommunikatsioonimeeskonda.

Annika on lõpetanud EBSi rahvusvahelise ärijuhtimise eriala.

Kontakt
Tel: +372-6 110 105
Mob: +372-50 19 602
annika.viluhamburg.ee