EST   FIN   ENG   RUS

Palvelut

Yritysviestintä

 • Viestintätarkastukset
 • Viestintästrategiat ja -suunnitelmat
 • Strateginen viestintäneuvonta
 • Taktinen päivittäinen viestintäneuvonta
 • Erilaisten kohde- ja sidosryhmien välinen kanssakäyminen
 • Suhdetoimintaprojektien ideointi ja toimeenpano

Mediasuhteet

 • Lehdistötiedotteiden, artikkelien ja muiden lehdistötekstien kirjoittaminen ja toimittaminen
 • Ennakoivan mediatoiminnan aloittaminen
 • Lehdistökonferenssit ja mediatapahtumat
 • Media-alan koulutukset
 • Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset media-analyysit
 • Asennetutkimukset

Markkinointiviestintä ja alakohtainen PR-työ

 • Strateginen ja taktinen suunnittelu
 • Asiakaslehtien, esitteiden ja muiden materiaalien koostaminen, toimittaminen ja julkaiseminen
 • Kotisivujen sisältötarkastukset
 • Kotisivutekstien koostaminen ja toimittaminen
 • Esitysten koostaminen
 • Tapahtumat asiakkaille ja yhteistyökumppaneille
 • Markkinointikampanjoiden tukeminen viestinnän avulla

Kriisiviestintä

 • Ympärivuorokautinen valmius kriisiviestintään
 • Kriisivalmennus ja -simulaatio
 • Kriisikäsikirjat

Finanssi- ja sijoittajasuhteet

 • Sijoittajasuhteiden strateginen ja taktinen suunnittelu
 • Pörssitiedotteiden koostaminen ja toimittaminen
 • Vuosineljännesselvitysten, vuosiselvitysten ja vuosikirjojen koostaminen, toimittaminen ja julkaiseminen
 • Listautumisanti- (IPO) ja fuusioviestintä (M&A)

Sisäinen viestintä

 • Sisäiseen viestintään liittyvä neuvonta
 • Sisäisen viestinnän tarkastukset
 • Työntekijöiden tyytyväisyys- ja motivaatiotutkimukset
 • Tiedonkulun kartoittaminen
 • Sisäisten lehtien, sisäverkkojen ja muiden sisäisten viestintäkanavien sisältötarkistukset
 • Sisäisten viestintäkanavien sisällönhallinta: tekstien kirjoittaminen ja toimittaminen

Sosiaalipoliittinen suhdetoiminta (lobby)

 • Päätöksentekoprosessien analysointi ja tutkimus
 • Viestien luominen
 • Sidosryhmien kartoittaminen
 • Kontaktien luominen sidosryhmiin ja tiedonvälitys

Sponsorointi ja hyväntekeväisyys

 • Sponsorisuhteiden järjestäminen
 • Sponsoritarkastukset
 • Sponsoristrategiat
 • Sponsoriprojektien ideointi ja toteutus
 • Sponsoriprojektien tukeminen toisten viestintätoimintojen avulla
 • Yhteiskuntavastuu- (CSR) ja ympäristöraporttien koostaminen, toimittaminen ja julkaiseminen